Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen  skyddar konsumenter vid avtal

Avtalsvillkorslagen skyddar mot ingångna avtal med fula fiskar

En viktig svensk konsumentlag är den som kallas för avtalsvillkorslagen och som tillses av Konsumentverket. Det här är en lag som rör de villkor som du som konsument får i avtal från säljare. Exempel på den här typen av avtal är vanliga köpeavtal, garantier för produkter eller ett kontrakt för uthyrning. Det man vill uppnå med lagen är så kallade skäliga villkor och det här betyder i praktiken att du som konsument inte ska behöva gå med på ett avtal som kommer att gynna säljaren på din bekostnad.

Det är viktigt att förstå att den här lagen inte gäller då man har varit med och förhandlat fram ett avtal. Om man som konsument kan påverka villkoren så kan man ju inte komma efteråt och hävda att de inte är skäliga då detta kunde ha ändrats innan man skrev under avtalet.

Konsumentverket har en mycket viktig roll vad gäller den här lagen för det är de som kommer att kontrollera avtal som företag använder för att se om det eventuellt är så att det rör sig om orättvisa villkor. Man kan alltid anmäla avtal som man inte tycker verkar skäliga till Konsumentverket som kan gå vidare med fallet.

Avtalsvillkor ska vara skäliga

Vad betyder det då egentligen då man pratar om avtalsvillkor som är skäliga? Vi kan ju alla ha lite olika tankar omkring vad som är rättvist men det finns tydliga riktlinjer för avtal som man som konsument inte själv är med och utformar. För det första så ska den här typen av konsumentavtal inte ge sämre villkor än de som man får via konsumentköplagen. En annan sak är att avtalet inte får ge dig som konsument så stora nackdelar att köpet blir riktigt uselt. Om näringsidkaren har rätt att säga upp avtalet men du som konsument inte har det så rör det sig om ett väldigt ojämnt avtal som du inte ska behöva gå med på. Det är också viktigt att du får tydliga villkor som du kan förstå. De ska vara formulerade på ett tydligt sätt så att du inte blir vilseledd och tror att du har rättigheter som du i själva verket inte har. Avtalet ska vara komplett och inte utelämna viktig information.

Anmälan av oskäliga avtalsvillkor

Om du har ingått ett avtal och sedan inser att det faktiskt inte är skäligt så kan du anmäla om detta till Konsumentverket. De har ett anmälningsformulär på sin hemsida där det är lätt att fylla i uppgifter om det aktuella avtalet. Många gånger så leder detta till att den som står bakom avtalet ändrar det men ibland så kan det hända att Konsumentverket måste gå vidare till Marknadsdomstolen för att se till att företaget förbjuds fortsätta med det oskäliga avtalet.