Distansavtalslagen

Distansavtalslagen gäller vid postorder, internet- och telefonköp

Distansavtalslagen gäller vid postorder, internet- och telefonköp

Man hör nästan på namnet att distansavtalslagen rör avtal som tillkommer utan att man träffas. Det här kan till exempel vara då man handlar på postorder, via nätet eller över telefon. Den här lagen gäller också vid hemförsäljning som till exempel då man ordnar med ett så kallat home party för att sälja specifika produkter till vänner och bekanta, en säljkanal vars grundande brukar tillskrivas plast- och burktillverkaren Tupperware – på senare år har har även home partyn med inriktning på andra produkter ökat. Kosmetika och vuxenleksaker är vanliga produkter som visas på home partyn numera. I detta fall så möts ju säljare och köpare vilket inte är fallet då man handlar per post, via telefon eller online. Man kan säga att det viktigaste med den här lagen är de punkter som rör säljarens informationsplikt samt de regler som gäller för ångerrätt. Det här är ju sådant som kommer att påverka hur säkert ett köp blir.

När en konsument köper eller hyr produkter, eller tjänster, av en säljare så kommer distansavtalslagen att reglera köpet. Det kan röra köp av allt från böcker och andra prylar till värdepapper och aktier. Man kan ju till och med köpa en bostad på distans varpå den här lagen kan appliceras. Inom området tjänster så rör det sig ofta om arbeten som installationer, tillverkning eller reparationer som man kan beställa på distans. Distansavtalslagen omfattar även elektroniska produkter som man kan köpa online och få levererat elektroniskt till sin dator eller annan apparat med internetuppkoppling.

Vad är ett distansavtal?

Man kan säga att avtal som sluts utan att den som säljer och den som köper träffas är distansavtal. Det här kräver förstås att den som säljer kan erbjuda sina avtal utan att mötas med köparen. Det måste helt enkelt finnas någon form av orderformulär eller annan struktur som till exempel att man kan handla via telefonen som är fallet vid TV-shopping.

Information som måste ges

Information är mycket viktigt för konsumenten och lagen om distansavtal ställer höga krav på näringsidkaren vad gäller marknadsföringsinformation. Den som säljer måste till exempel se till att konsumenten får information om namn och adress på den som säljer såväl som detaljerad information om det som säljs. En vara eller tjänst ska beskrivas på ett tydligt sätt och man ska alltid kunna se vad priset är och vad kostnader blir efter olika tillägg som avgifter för leverans. Det är också viktigt att konsumenten kan se hur det går att betala för produkten eller tjänsten och med vilka betalningsmetoder.

När det rör sig om information så är det också väldigt viktigt att konsumenten får veta hur ångerrätt fungerar och hur man kan returnera en vara som var felaktig. Det här är sådant som man ska få veta innan man ingår ett avtal så att man som konsument verkligen vet vad som gäller. Information får aldrig vara dold och den ska vara lätt att hitta på en hemsida eller i en katalog som man köper från.

Vad menas med hemförsäljning?

När man talar om hemförsäljningsregler så är det inte bara home parties och liknande som avses. Här menar man även försäljning som kan pågå på en arbetsplats eller i en annan lokal där man kanske vistas tillfälligt på en buss eller under ett visst evenemang. Lagen om distansavtal gäller vid hemförsäljning om det är så att det man köper kostar mer än 300 kronor men inte om det rör försäkringar eller byggnation.