E-handelslagen

E-handelslagen skyddar konsumenter på internet

E-handelslagen skyddar konsumenter på internet

I och med att vi idag utför en hel del av våra inköp online så är det viktigt med en lag som reglerar den här typen av handel. Med e-handelslagen så får näringsidkare och konsumenter tydliga riktlinjer om vad som gäller vid försäljning på nätet. Den här lagen har krav om vilken typ av information som ska finnas i en webbutik såväl som krav på hur betalningsprocesser ska gå till. Det här är krav som är till för att du som konsument inte ska hamna i besvärliga situationer som till exempel att du fyller i fel belopp för betalning för att betalningsformuläret inte är tydligt och inte larmar om fel.

Det finns områden vad gäller köp online som inte omfattas av e-handelslagen, och det är till exempel lotterier och spel. Om du satsar pengar i ett casino på nätet så kan du alltså inte hänvisa till e-handelslagen om du tycker att spelsajten inte fungerar på ett säkert och bra sätt. Dessutom så kan butiker på nätet erbjuda tillfälliga tävlingar eller spel som en slags reklam och dessa går inte efter e-handelslagens regler.

Viktiga krav på den som säljer

Vad kräver då e-handelslagen av den som säljer saker online? Dels så ska den som driver en butik på nätet vara noga med att ange sitt namn, adress och även email så att man lätt kan komma i kontakt med den som ligger bakom webbutiken. Säljaren ska också publicera organisationsnummer då detta finns. I själva butiken så ska man lätt kunna se vad saker och ting kostar och det ska inte vara svårt att förstå precis vad kostnaden för ens köp blir. Det här betyder att extra avgifter för leverans och annat måste framgå på ett tydligt sätt så att kunder inte upplever att de blir lurade.

Säkerhet vid beställningar

När man handlar online så måste man veta att detta är säkert och även om man kan kräva av konsumenter att de ser noga på det köpformulär som de fyller i så finns det också viktiga bitar som säljaren måste tänka på. Det ska till exempel finnas tekniska supportsystem för de betalningsformulär som webbutiken använder sig av. Tekniken ska hjälpa köparen med att inte skriva in fel och webbutiken måste informera om hur denna teknik fungerar och hur konsumenten kan använda sig av den. Andra viktiga faktorer är saker som språk för beställning och även att man genast får en bekräftelse via email på att man har beställt.

Om det är så att en webbutik, som är svensk, inte lever upp till de villkor som finns i e-handelslagen så kan man anmäla detta till Konsumentverket som då det är relevant kommer att driva ärendet vidare för att öka säkerheten för svenska konsumenter på nätet.