Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen ger dig bra skydd vid lån

Konsumentkreditlagen skyddar dig som konsument vid lån- och kredittagning

När du handlar något på kredit eller tar ett lån så kommer du som konsument att ha ett skydd via konsumentkreditlagen. Det här är en lag som ser till att en kreditgivare inte kan ge sämre villkor än det som anges i lagen. På så vis så får man en riktlinje som alla näringsidkare som ger kredit måste rätta sig efter och det leder till en större trygghet för svenska konsumenter. Konsumentkreditlagen ger inte bara villkor för själva lånet eller kreditköpet utan också för hur detta marknadsförs. Det är till exempel så att den som erbjuder lån eller kredit måste ge information som är tydlig och korrekt så att du som konsument är medveten om vad avtalet som du skriver på innebär. Det här är något som brukar kallas för god kreditgivningssed, och det säkrar att du som konsument är medveten om vad en kredit kommer att kosta dig innan du antar den.

Kreditköp med ränta

Idag så är det rätt vanligt med kreditköp och mindre lån och här så får man för det mesta betala ränta. I enlighet med konsumentkreditlagen så måste den som ger krediten göra det tydligt hur mycket den kommer att kosta totalt. När det rör sig om ett lån så brukar man tala om det som kallas för effektiv ränta och som är en beräkning av lånets totala kostnad. Det här är en viktig siffra för den gör det möjligt att jämföra olika kreditgivare och se var man får det bästa erbjudandet.

När man handlar på avbetalning så är det bra att veta att det finns tydliga regler för hur kreditköp får se ut. Säljaren måste till exempel rätta sig efter regler vad gäller kontantinsats och det här gör att man får bättre koll på kreditköpsmarknad såväl som lånemarknad.

Då gäller inte konsumentkreditlagen

Det finns tillfällen då konsumentkreditlagen inte kommer att gälla trots att det rör sig om lån och det är till exempel när du tar studielån eller om du får pengar genom att låna ut saker till en pantbank. Om du handlar mot faktura så gäller heller inte denna lag och desamma för ett bostadslån där man har använt bostaden som en säkerhet för lånen. I dessa olika tillfällen så kommer bara vissa utvalda delar av lagen att gälla.

Vad gäller vid kreditprövningar?

Konsumentkreditlagen är rätt så omfattande och ser över viktiga bitar som marknadsföring med resultatet att konsumenter får det lättare då de försöker göra sig en bild av vad en kredit verkligen kommer att kosta. Lagen reglerar även kreditprövningar som görs då en konsument ansöker om ett lån eller om att få köpa en vara på kredit. Om det skulle vara så att du får ett nej efter att en kreditprövning har gjorts så har du rätt att få veta varför.

Vad händer då om en näringsidkare inte följer lagen vad gäller krediter? Det här beror helt på konsumenterna för det gäller nämligen att anmäla en säljare som beter sig på ett felaktigt sätt. Man kan alltid rådfråga den konsumentvägledning som finns i den kommun som man bor och så kan man vända sig till Konsumentverket för att göra en anmälan direkt på deras hemsida.