Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen skyddar konsumenten vid köp av tjänst

Köp av tjänst går under konsumenttjänstlagen

Precis som man har rättigheter som konsument då man köper varor och produkter så finns det en lag som reglerar vad som gäller då man köper tjänster. I konsumenttjänstlagen så anges vilka villkor som ska ges av svenska näringsidkare som erbjuder tjänster, och det här är en lag som i mångt och mycket är tvingande. Som konsument så ska du aldrig gå med på att få sämre villkor än de som utstakas i denna lag, men det är klart att man inte alltid kan ha koll på precis vad som gäller. Med tanke på detta så kan det vara klokt att se lite närmre på de rättigheter som man har som konsument innan man beställer en tjänst, detta för att försäkra sig om att den som erbjuder tjänsten jobbar på ett lagligt sätt.

Den här lagen är relevant då man beställer arbete på lösa saker som till exempel då man reparerar ett fordon eller en apparat. Konsumenttjänstlagen är också aktuell för arbete på fast egendom som till exempel anläggningsarbete eller byggnationsarbeten. Förvaringstjänster täcks också av denna lag.

Det som kan vara riktigt bra att tänka till om innan man beställer är vilken typ av näringsidkare som ingår i den här lagen samt vad som kommer att anses som fel i tjänsten. Här är det till exempel så att tjänster som inte utförs på ett fackmässigt sätt inte följer lagen för det här har man som konsument rätt till. Genom att avtala med den som säljer tjänsten så har man också en tydlig vägledning om vad som ska gälla och vad man kan kräva, så ett tydligt avtal är något som man alltid ska se till att få då man handlar en tjänst. Precis som med konsumentköplagen så reglerar konsumenttjänstlagen marknadsföring på så vis att en säljare inte kan ge reklamuppgifter som sedan visar sig vara falska. När detta sker så kan man anmäla om detta till Konsumentverket.

När konsumenttjänstlagen inte gäller

Det finns en hel del områden där man skulle kunna tro att den här lagen gäller men då den faktiskt inte gör det. Exempel på detta är skönhetsbehandlingar och även behandlingar av djur. Tillverkning av saker räknas heller inte som en tjänst och heller inte den installation som kanske kommer med på köpet då man köper en apparat. Transporter och konsultuppdrag ingår heller inte i konsumenttjänstlagen. Om man är osäker på om ett uppdrag som man ska beställa eller har fått utfört täcks av denna lag så kan man alltid ta reda på detta via Konsumentverket.

Hur kan man reklamera en felaktig tjänst?

Reklamation av felaktiga tjänster ska alltid börja hos den som sålt tjänsten. Man måste klaga i rimlig tid, och rimlig tid anses vara två månader efter det att man har köpt tjänsten. Man kan alltså inte komma flera år efter det att tjänsten utfördes och reklamera. Undantag till detta är när det gäller arbeten med byggnation och markarbeten för här kan man reklamera upp till tio år efter det att tjänsten utfördes.