Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen sätter press på oärlig marknadsföring

Marknadsföringslagen sätter press på oärlig marknadsföring

Det är väldigt viktigt att reglera reklamaktivitet, för om vi tillät vilken reklam som helst så skulle det kunna leda till stor osäkerhet för konsumenter. Det här är inget som man kanske tänker så mycket på förrän man stöter på en annons eller filmreklam som känns stötande varpå man börjar undra över huruvida det här är tillåtet eller inte. Om reklamen är tillåten eller inte beror på marknadsföringslagen som reglerar reklam så att den inte kommer att vara vilseledande eller rentav aggressiv. Den här lagen ser till att reklamen som finns i Sverige inte kommer att påverka oss på ett negativt sätt eller lura oss att köpa saker med falska bilder och uttalanden.

När man talar om marknadsföringslagen så handlar det inte bara om den reklam för produkter som vi kan se i tidningar, på annonspelare och i andra sammanhang. Man räknar även den kommunikation som sker mellan säljare och köpare som marknadsföring, och det betyder att lagen reglerar näringsidkarens aktiviteter både innan, under och efter ett köp. All information som ges om produkter, om hur man köper dessa, och om hur man kan ångra sitt köp måste vara tydlig och korrekt. Om det finns saker i denna information som inte är sann eller som har vinklats på ett sätt för att vilseleda konsumenten så kan man anmäla detta till Konsumentverket.

När gäller inte marknadsföringslagen?

Det finns situationer då marknadsföringslagen inte gäller och det är till exempel när reklamen är olämplig och störande. Här kan det röra sig om reklam som riktar sig till barn med ett olämpligt budskap eller som kanske ger uttryck för diskriminering. Nu är det inte så att det här betyder att den här typen av reklam är tillåten, och om man ser annonser av detta slag så bör man anmäla detta till Reklamombudsmannen. Det är också viktigt att förstå att den här lagen omfattar marknadsföring och inte material som är konstnärligt eller journalistiskt.

Luriga marknadsföringsmetoder

Trots att vi har en marknadsföringslag så är det rätt vanligt med reklam som befinner sig i gränszonen för vad som är tillåtet, och som konsument så gäller det att vara vaksam. När reklamen säger saker som inte stämmer och kanske innefattar bilder som får produkten att verka som något annat än vad den egentligen är så är detta vilseledande och då kan det vara så att företaget som ligger bakom blir skyldiga till att betala marknadsstörningsavgift. Ibland så kanske man först upptäcker att reklamen inte var korrekt då man har köpt en produkt och ser att den har marknadsfört på ett felaktigt sätt. Om man inte får pengarna tillbaka och inser att företaget sysslar med luriga marknadsföringsmetoder så kan man anmäla om detta på Konsumentverkets hemsida.