Resegarantilagen

Resegarantilagen skyddar vid paketresor

Vid paketresor är du skyddad av resegarantilagen

När man ska ge sig ut på resa så kan det hända att den ställs in eller att man råkar ut för saker under resan som man sedan har rätt till ersättning för. Svenska reseföretag och researrangörer måste hålla sig till resegarantilagen och de ska ställa en säkerhet så att du får det skydd som du har rätt till. Hur stor säkerheten ska vara beslutas av Kammarkollegiet och på deras hemsida så kan man se hur stor säkerhet olika reseföretag har ställt – det kan du göra här. Det är viktigt att förstå att den här lagen inte täcker vanliga reguljärflyg utan paketresor där researrangören ordnar med både resa och boende.

Om det är så att man påbörjar en resa som sedan avbryts så ska man kunna få ersättning för det som gick förlorat. Här gäller ett garantibelopp och det är också garantibeloppet som man kan få rätt till i det fall att en resa har avbokats av reseföretaget. Det kan också vara så att du har rätt till de här pengarna trots att det var du som avbokade resan. Här gäller det att se lite närmre på de specifika regler som gäller när det är konsumenten som avbokar paketresan.

Vad omfattas av resegarantilagen?

Rent praktiskt så är det så att resegarantilagen är till för paketresor såväl som de transporter som krävs för att genomföra den här typen av resor. Det är inte så att transporter och boende måste hänga ihop. Om man kan visa att transport och boende utgör en paketresa så ska den räknas som sådan. Det kan till exempel vara så att man får betala för en bussresa men att man sedan bor gratis hos familjer. I det här fallet så gäller fortfarande lagen om resegaranti då resan ses som en paketresa trots att man inte har betalat för sitt boende. Om det är så att man enbart har köpt boende eller enbart transport så gäller alltså inte den här lagen. I sådant fall så är det annan lagstiftning som man måste se till för att ta reda på de rättigheter som man har till ersättning om man blir skadad eller drabbas av en ekonomisk förlust.

När en researrangör går i konkurs

Resegarantilagen är inte bara av intresse då man som resenär kanske skadas under en paketresa eller då den av olika anledningar avbryts i förtid. Ibland så går reseföretag i konkurs och då kommer beställda resor ofta att avbrytas. I det här fallet så är det Resegarantinämnden som kommer att fatta beslut om hur stor ersättning de berörda resenärerna har rätt till. Här kan man ofta gå samman med andra resenärer för att se till att ersättningar betalas ut som de ska.

Det händer förstås att näringsidkare som erbjuder paketresor inte håller sig till lagen och då kan de dömas till böter. Om man ser att ett reseföretag inte har ställt en garanti så kan man alltså se till att de straffas för detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att det här gäller svenska reseföretag. Om man köper en resa online från ett utländskt företag så ska man vara medveten om att köpet kanske inte kommer att skyddas med hjälp av svenska lagar eller ens av EU-lagstiftning.